معنی و ترجمه کلمه vent hole به فارسی vent hole یعنی چه

vent hole


منفذ هوا
علوم مهندسى : هواکش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها