معنی و ترجمه کلمه ventilation به فارسی ventilation یعنی چه

ventilation


سيستم تهويه ،تهويه ،تجديدهوا،بادگيرى ،طرح موضوعى
علوم مهندسى : تهويه
معمارى : تهويه
شيمى : تهويه
زيست شناسى : هواسازى
ورزش : تهويه
علوم نظامى : تهويه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها