معنی و ترجمه کلمه ventre a terre به فارسی ventre a terre یعنی چه

ventre a terre


سراسيمه ،باشتاب هرچه بيشتر،شکم بزمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها