معنی و ترجمه کلمه ventriloquist به فارسی ventriloquist یعنی چه

ventriloquist


( )ventriloquistic(درخميه شب بازى وغيره )کسيکه بجاى عروسک ياجانورى تکلم کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها