معنی و ترجمه کلمه ventriloquy به فارسی ventriloquy یعنی چه

ventriloquy


تکلم بطنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها