معنی و ترجمه کلمه ventrodorsal به فارسی ventrodorsal یعنی چه

ventrodorsal


وابسته به شکم وپشت ،بطنى ظهرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها