معنی و ترجمه کلمه verb active به فارسی verb active یعنی چه

verb active


فعل معلوم ،فعل متعدى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها