معنی و ترجمه کلمه verba chartarum fortius accipiuntur به فارسی verba chartarum fortius accipiuntur یعنی چه

verba chartarum fortius accipiuntur


contra proferentem
قانون ـ فقه : الفاظ اسناد بيشتر عليه امضا کننده ان قابل تعبير است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها