معنی و ترجمه کلمه verbal ability به فارسی verbal ability یعنی چه

verbal ability


روانشناسى : توانايى کلامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها