معنی و ترجمه کلمه verbal behavior به فارسی verbal behavior یعنی چه

verbal behavior


روانشناسى : رفتار کلامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها