معنی و ترجمه کلمه verbal suggestion به فارسی verbal suggestion یعنی چه

verbal suggestion


روانشناسى : تلقين کلامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها