معنی و ترجمه کلمه verbalize به فارسی verbalize یعنی چه

verbalize


تبديل به فعل کردن ،وراجى کردن ،بصورت شفاهى بيان کردن ،لفاظى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها