معنی و ترجمه کلمه verbify به فارسی verbify یعنی چه

verbify


بشکل لفظ دراوردن ،بشکل فعل دراوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها