معنی و ترجمه کلمه verbum(sat) sapienti به فارسی verbum(sat) sapienti یعنی چه

verbum(sat) sapienti


عاقلان را اشاره اى ( کافى است)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها