معنی و ترجمه کلمه verdict for staying the proceeding به فارسی verdict for staying the proceeding یعنی چه

verdict for staying the proceeding


قانون ـ فقه : قرار منع تعقيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها