معنی و ترجمه کلمه verdict به فارسی verdict یعنی چه

verdict


راى هيئت منصفه ،فتوى ،نظر،قضاوت
قانون ـ فقه : راى هيات منصفه ،تصميم هيات منصفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها