معنی و ترجمه کلمه verdure به فارسی verdure یعنی چه

verdure


خامى ،تازگى سبزيجات ،سرسبزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها