معنی و ترجمه کلمه verger به فارسی verger یعنی چه

verger


متصدى نشان دادن محل جلوس مردم در کليسا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها