معنی و ترجمه کلمه verifiable به فارسی verifiable یعنی چه

verifiable


قابل رسيدگى ،قابل تصديق ،تاييد،قابل بازبينى ،تحقيق پذير
قانون ـ فقه : قابل رسيدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها