معنی و ترجمه کلمه verification fire به فارسی verification fire یعنی چه

verification fire


تيراندازى ازمايشى
علوم نظامى : تير ازمايشى تيراندازى که براى تشخيص خطاى توپ انجام مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها