معنی و ترجمه کلمه verification of debt به فارسی verification of debt یعنی چه

verification of debt


قانون ـ فقه : تشخيص مطالبات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها