معنی و ترجمه کلمه verification به فارسی verification یعنی چه

verification


وارسى ،تائيد شدن ،بازبينى ،رسيدگى ،تحقيق ،مميزى ،تصديق ،تاييد
قانون ـ فقه : تطبيق
روانشناسى : اثبات
بازرگانى : تحقق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها