معنی و ترجمه کلمه veritable به فارسی veritable یعنی چه

veritable


واقعى ،بتحقيق ،بحقيقت ،قابل اثبات حقيقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها