معنی و ترجمه کلمه vermiform appendix به فارسی vermiform appendix یعنی چه

vermiform appendix


ضميمه اعور،اپانديس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها