معنی و ترجمه کلمه vermillion به فارسی vermillion یعنی چه

vermillion


)vermilion(شنگرف ،شنجرف ،قرمز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها