معنی و ترجمه کلمه verminous به فارسی verminous یعنی چه

verminous


پر از حشرات يا جانوران موذى ،شپش گرفته


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها