معنی و ترجمه کلمه vermis به فارسی vermis یعنی چه

vermis


روانشناسى : قطعه ميانى مخچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها