معنی و ترجمه کلمه vermivorous به فارسی vermivorous یعنی چه

vermivorous


کرم خوار،تغذيه کننده از کرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها