معنی و ترجمه کلمه vernal equinox به فارسی vernal equinox یعنی چه

vernal equinox


اعتدال بهارى ،نقطه اعتدالين
نجوم : برابران بهارى
علوم هوايى : اعتدال بهارى
علوم نظامى : نقطه اعتدال بهارى
علوم دريايى : - spring equinox

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها