معنی و ترجمه کلمه vernier به فارسی vernier یعنی چه

vernier


درجه يا تقسيم بندى فرعى ،تقسيم بدرجات جزء
عمران : ورنيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها