معنی و ترجمه کلمه verrucous به فارسی verrucous یعنی چه

verrucous


)verrucose(زگيل ،برامده ،داراى زگيل ،پوشيده از گندمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها