معنی و ترجمه کلمه versatile به فارسی versatile یعنی چه

versatile


فراگيرنده ،داراى استعداد و ذوق ،روان ،سليس ،گردان ،متحرک ،متنوع و مختلط،چندسو گرد،تطبيق پذير،همه کاره
علوم مهندسى : چند بعدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها