معنی و ترجمه کلمه verser به فارسی verser یعنی چه

verser


verseman(، )versifierشاعر و سراينده نظم ،قافيه پرداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها