معنی و ترجمه کلمه versification به فارسی versification یعنی چه

versification


نظم سازى ،شاعرى ،قافيه پردازى ،قافيه سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها