معنی و ترجمه کلمه version به فارسی version یعنی چه

version


مدل ،روش ،شرح ويژه ،ترجمه ،تفسير،نسخه ،متن
علوم مهندسى : کتابى که ترجمه کتاب ديگر باشد
کامپيوتر : نگارش
بازرگانى : صورت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها