معنی و ترجمه کلمه versus به فارسی versus یعنی چه

versus


عليه ،در مقابل ،برضد،در برابر
قانون ـ فقه : در مقابل
بازرگانى : در مقابل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها