معنی و ترجمه کلمه vertical control operator (vco) به فارسی vertical control operator (vco) یعنی چه

vertical control operator (vco)


متصدى اندازه گيرى تراز و ارتفاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها