معنی و ترجمه کلمه vertical curve به فارسی vertical curve یعنی چه

vertical curve


قوس ،منحنى در نيمرخ طولى
معمارى : خم طولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها