معنی و ترجمه کلمه vertical parity check به فارسی vertical parity check یعنی چه

vertical parity check


مقابله توان عمدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها