معنی و ترجمه کلمه vertical pressure gradient به فارسی vertical pressure gradient یعنی چه

vertical pressure gradient


علوم هوايى : تغيير فشار اتمسفرى در واحد تغيير ارتفاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها