معنی و ترجمه کلمه vertical probable error به فارسی vertical probable error یعنی چه

vertical probable error


علوم نظامى : اشتباه احتمالى قائم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها