معنی و ترجمه کلمه vertical retort tar به فارسی vertical retort tar یعنی چه

vertical retort tar


قطران کوره هاى ايستاده
معمارى : قطران قرعهاى ايستاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها