معنی و ترجمه کلمه vertical synchronizing به فارسی vertical synchronizing یعنی چه

vertical synchronizing


الکترونيک : همزمانساز عمودى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها