معنی و ترجمه کلمه verticillate به فارسی verticillate یعنی چه

verticillate


(گ.ش -.ج.ش ).پيچيده ،حلقه شده ،چترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها