معنی و ترجمه کلمه vervain به فارسی vervain یعنی چه

vervain


(گ.ش ).گل شاه پسند،گل ماهور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها