معنی و ترجمه کلمه very good به فارسی very good یعنی چه

very good


بسيار خوب ،خيلى خوب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها