معنی و ترجمه کلمه very high frequency به فارسی very high frequency یعنی چه

very high frequency


علوم نظامى : فرکانس خيلى زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها