معنی و ترجمه کلمه very large scale integration به فارسی very large scale integration یعنی چه

very large scale integration


کامپيوتر : مجتمع سازى در مقياس بسيار بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها