معنی و ترجمه کلمه very long به فارسی very long یعنی چه

very long


برد خيلى زياد،شعاع عمل زياد( بيش از ¹¹ 15کيلومتر)
علوم نظامى : شعاع عمل زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها