معنی و ترجمه کلمه very low frequency به فارسی very low frequency یعنی چه

very low frequency


فرکانس خيلى کم در ارتفاع خيلى پايين( کمتر از ¹¹ 5پا)
علوم نظامى : فرکانس خيلى کم در ارتفاع خيلى پايين

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها